Category Archives: Uncategorized

Sidste frist: Grenaffald

Bestyrelsen har af hensyn til foreningens økonomi anmodet sommerhuspedellen om et overslag over flisningen af efterårets grenaffald. For at give sommerhuspedellen mulighed for at vurdere mængderne og dermed prisen er det derfor besluttet, at sidste frist for i år at lægge grenaffald til flisning er mandag, den 7. december. Dette muliggør, at flisningen kan være tilendebragt inden årets udgang.

Naturplejedag 19. september 2020 i det skønneste sommervejr

Den årlige naturplejedag var begunstiget af nærmest vindstille og dejligt solskin – og hele 19 personer stillede op for at deltage og bidrage kl 10 om formiddagen. Carsten fra naturplejeudvalget gennemgik planerne for dagens arbejde som havde fokus på at fjerne hybenrosebevoksninger mellem Sinnesvej og Sylviavej hhv omkring foreningens arealer ved Sofievej. Buskryddere og ørnenæb

Read More

Naturpleje

Kære alle,  Efter generalforsamlingen har vi alle modtaget afgørelse fra kommunen om at der højst må være fire kreaturer på vores fold, og at afgræsningen skal foregå i sommerhalvåret. For få dage siden har vi også modtaget information fra kommunen om deres rolle i vores naturpleje og jeg citerer:   ”For fremtiden agter kommunen at

Read More

Invitation til naturplejedag lørdag den 19. september kl. 10-15

Bestyrelsen og naturplejeudvalget inviterer til naturplejedag lørdag d. 19. september. Igen i år inviterer bestyrelsen og naturplejeudvalget alle foreningensmedlemmer til at deltage i vedligeholdelsen af fællesarealerne, somannonceret på generalforsamlingen.Arbejdslørdagen indgår i den løbende vedligeholdelse i henhold tilnaturplejeplanen og plejer at være en hyggelig dag.

Ny beboer i Kettrup Bjerge

Igennem flere år har vi regelmæssigt haft besøg af grønspætten i vores område. Den gør opmærksom på sin tilstedeværelse med sine kly-kly-kly højlydte kald, men er ellers sky og opholder sig gerne på jorden hvor dens vigtigste føde er myrer. I år viste et kuld unger sig frem her i starten af august, og det

Read More