Seneste nyheder

Læs de seneste nyheder fra Grundejerforeningen Ørnbjerg.

Read More

For medlemmer

Dette område er forbeholdt medlemmer. Her findes internt information.

Read More

Om foreningen

Her kan du finde mere information om foreningen.

Read More

Affaldssortering

Kære alle,  25. maj afholdt Jammerbugt Kommune informationsmøde for formændene af sommerhusgrundejerforeningerne i kommunen. Et af hovedemnerne var den fremtidige ordning for affaldssortering, Nedenstående tekst i kursiv er kommunens referat fra mødet, og præsentationen der blev givet er vedhæftet. Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen 2. juli vil kort omhandle dette vigtige emne. Mvh Peter Formand for

Read More

Nyhedsbrev maj 2022

Kære alle, Så er højsæsonen tæt på og her er seneste nyt fra bestyrelsen: Årets første flisning finder sted inden sommerferien. I bedes placere grenaffald og beskæringer i bunker langs hovedvejene så Sommerhuspedellen kan komme til med sin vogn. Flere steder ligger affaldet så det ikke kan nås. Vejene er i rimelig stand – nok

Read More

Nyhedsbrev marts 2022

Naturpleje ved afgræsning  Bestyrelsen har haft et konstruktivt møde med Jammerbugt Kommunes forvaltning som opfølgning på meddelelsen om naturplejeprojektet vi modtog 10. november 2021. Det blev aftalt med forvaltningens ledelse at indsende dispensationsansøgning om at fortsætte projektet i henhold til reglen herom i bekendtgørelsen om Miljøregulering § 8 stk 3 hvilket nu er sket, og

Read More

Glædelig jul og godt nytår!

Kære alle, I ønskes en glædelig jul og godt nytår. Vinteren kom rigtigt til Kettrup Bjerge allerede 1. december hvor vores dejlige område blev indhyllet i sne, og hvor vi heldigvis hurtigt fik assistance med snerydning af Jens Albertsen som tog sig af alle fire veje med sin plov – så de af os der

Read More

Nyhedsbrev November 2021

Naturplejeprojekt Til stor skuffelse og forundring har vi fra Jammerbugt Kommune 11. november modtaget en mail der bekendtgør at afgræsning med køer i vores sommerhusområde fremover ikke er tilladt. Den korte besked er ledsaget af notat fra kommunen til Ankestyrelsen som er grundlag for beslutningen. Dette notat er vedhæftet nyhedsbrevet. Foreningens bestyrelse har ikke været

Read More