Køb og salg af sommerhus

Ved salg af sommerhuset.

16. september 2008. 

Som bekendt er foreningen og vort område reguleret gennem bl.a. to regelsæt, nemlig: 
    –         foreningens vedtægter
   –         deklarationen 

Mange sommerhusområder er ikke reguleret på samme måde, især ikke med en så udførlig deklaration, som vi har for vort område. 
Og for netop nye ejere af sommerhus i vort område har deklarationen flere gange vist sig at volde problemer på grund af ukendskab hertil.  

Ved et eventuelt salg af dit / Jeres sommerhus er det derfor vigtigt, at køber bliver orienteret om disse to regelsæt før handlen afsluttes.

Ved et eventuelt salg af sommerhuset vil bestyrelsen derfor gerne henstille følgende til dig / Jer: 
    –         gør ejendomsmægleren bekendt med, at vort område bl.a. er reguleret 
 gennem  foreningens vedtægter og deklarationen.
    –         udlever og gennemgå de to regelsæt med mægleren. Begge regelsæt findes
  på foreningens hjemmeside www.gf-oernbjerg.dk.
    –         læg især vægt på deklarationens bestemmelser om farvevalg og husenes
 udformning.
   –         når handlen indgås da at sikre, at køber er gjort bekendt med og har fået
 udleveret de to regelsæt. 

Og husk så lige at give grundejerforeningens sekretær besked om, til hvem du / I har solgt sommerhuset til. 

På bestyrelsen vegne.
Peter Bonne
Formand