Rynket Rose (hybenrose)

Rynket rose er som bekendt betegnet som en invasiv art, og den breder sig, som man kan se, voldsomt, også i vores område. Bestyrelsen opfordrer alle grundejere til at bekæmpe den i nærområdet til ens grund og sørge for at den ikke breder sig ud i fællesarealerne. Bekæmpelse i fællesarealerne følger den godkendte naturplejeplan som nedenfor:

Bekæmpelsen kan foretages ved at skære planterne ned til roden, evt. om efteråret eller tidligt forår. Dette gøres nemmest med buskrydderen med savklinge.
Når de gamle planter har skudt igen i foråret i maj – juni klippes de ned igen for at svække planterne mest muligt. Derefter sprøjtes i juli med glyphosat. Carsten Kærgaard fra foreningen har sprøjtecertifikat og vil gerne være behjælpelig med sprøjtning. Carsten kan kontaktes på telefon 24271354 eller på e-mail carstenkaergaard@gmail.com

Foreningen råder over en buskrydder som kan lånes til formålet. Buskrydderen opbevares i garagen hos Carsten Kærgaard på Sinnesvej 5, hvortil adgang sker med en nøgle i en nøgleboks ved døren på terrassen..
Såfremt man ønsker at låne buskrydderen kontaktes Carsten, som så udleverer koden til nøgleboksen. Sammen med buskrydderen har foreningen sikkerhedsstøvler, høreværn og visir.
Der gælder det samme for bortskaffelsen af rynket rose som for træer. Det afskårne lægges i bunker ved fast vej hvor Sommerhuspedellen kan komme til.