Naturplejedag gennemført lørdag den 3. september 2022

Vi var 20 medlemmer fra foreningen samt 5 frivillige fra Danmarks Naturfredningsforening Jammerbugt, der havde en meget arbejdsom og hyggelig dag. Der blev virkelig gået til den og det var dejligt at se nye medlemmer af foreningen på dagen.

Vi arbejdede i 4 hold fra lørdag morgen kl. 09:00 til kl. 12:30 med en drikke- og kaffepause omkring kl. 10:30.

Vi fik ryddet pil og små selvsåede træer ved den indtørrede lune, ryddet et stort pilekrat lige vest for hjertesøen, skåret væltede træer op langs stien vest for Sarasvej, ryddet et stort stykke hyben ved stien vest for Sarasvej 18-24, fældet enkelte træer på sletten nord for folden og endelig slået et stort område med lysesiv med le inde i folden. 

Alt materiale blev samlet i  bunker og nu håber vi (som sædvanligt) at få hjælp fra Jammerbugt kommune til at køre det bort.

Alt i alt rigtig godt arbejde med at vedligeholde foreningens dejlige fællesareal i henhold til naturplejeplanen. 

Vi sluttede af med sandwich, øl/vand og samvær på terrassen hos undertegnede kl 12:30. 

På vegne af bestyrelsen vil jeg gerne takke alle deltagere for det gode arbejde.

Carsten Kærgaard

Billedet viser fjernet pilekrat vest for hjertesøen.