Author Archives: Sinnesvej 20

Nyhedsbrev November 2023

Kære alle, Så nærmer årets afslutning sig, og her er informationer fra bestyrelsen Eventen er gratis at deltage i, og man behøver ikke tilmelde sig. Plogging er motion og opsamling af affald på samme tid. Det vil sige, at vi skal samle havplast på stranden, mens vi bevæger os i retning mod Løkken Strand Deltagerne

Read More

Naturplejedag – tak for sidst!

Lørdag 2. September mødtes hele 32 deltagere til den årlige arbejdsdag på vore fællesarealer. Vi var repræsenteret fra 18 huse og 6 medlemmer fra Jammerbugts afdeling af Danmarks Naturfredningsforening bidrog også. Stor tak til alle! Vi delte os op i 4 hold med opgaver omkring lunerne og på arealerne ved Sarasvej omkring og i folden.

Read More

Naturplejedag i Grundejerforeningen Ørnbjerg

– lørdag den 2. september kl. 9-12:30 – Bestyrelsen inviterer til naturplejedag med efterfølgende sandwich og samvær. Som tidligere år inviterer bestyrelsen foreningens medlemmer til at deltage i vedligeholdelsen af fællesarealerne som annonceret på generalforsamlingen. Arbejdslørdagen indgår i den løbende vedligeholdelse i henhold til naturplejeplanen. På arbejdsdagen vil vi koncentrere os om en række områder

Read More

Referat og formandens beretning

Tak til alle fremmødte til årets generalforsamling. Referat samt formandens beretning er nu lagt online her på hjemmesiden. Du finder også regnskab 2022 samt godkendt budgetforslag på hjemmesiden. Du finder det hele under punktet “Generalforsamling”

Nyhedsbrev april 2023

Kære alle Ny affaldsordning  Så er der leveret 2 dobbeltkammer-beholdere til vores huse og den nye sorterings- og tømningsordning er i gang. Godt det nu bliver indført – også så ræven ikke længere kan splitte de tidligere papirsposer ad og sprede indholdet omkring som en slem øjebæ. Vi har fået flere forespørgsler om regler for

Read More