Nyhedsbrev Februar – 2024

Så nærmer vi os i følge kalenderen foråret efter endnu en usædvanlig vinterperiode. Store mængder nedbør har gjort vores område meget vådt, og forhåbentlig vil de næste uger bringe mere tørvejr så vandet efterhånden forsvinder. Vi har netop haft bestyrelsesmøde og her er en kort status på de emner vi har fokus på.

Renovationsordning 

Placering af vores affaldsbeholdere så det giver mening ift de enkelte huses beliggenhed, og kravene fra renovationsselskabet så vognene kan nå frem er blevet taget op på møde i slutningen af januar mellem Jammerbugt Kommune og Sammenslutningen af grundejerforeningerne i sommerhusområdet. Forholdene i vores område er blevet brugt som case, og vi afventer nu svar snarest. Indtil da er det bestyrelsens holdning at sommerhusejerne må sikre tilstrækkelig adgang via egne stikveje, så renovationsfolkene er tilfredse. Alternativt må beholderne sættes tæt på vores hovedveje så de ved tømningen lever op til adgangskrav. Problemstillingen om private skelgrænser hhv fællesområder er blevet beskrevet over for kommunen og vil indgå i deres beslutning. Så sent som i dag 23. februar kørte renovationsvognen fast inde på en af stikvejene ved Sinnesvej, så dxet er vigtigt at få en afklaring.

Vejvedligehold

Den megen nedbør og skiftende frost og tø har medført huller i vores veje, som vi selvfølgelig skal have udbedret. Det er planen at tage en besigtigelse med vores entreprenør i løbet af marts så vi kan få aftalt og sat reparationer i gang inden sæsonen rigtig starter med Påskeugen.

Udmundingen af Sarasvej i Kettrup Bjergevej vil blive asfalteret en af de nærmeste dage så vi undgår en generende niveauforskel når kørsel, vand og blæst slider på det skrå stykke de sidste få meter.

Sti100 til Løkken

Seneste nyt fra Jammerbugt Kommune er en efter bestyrelsens mening fin stiføring gennem vores område.

Det betyder at cykler ledes ad Stellavej ud for tennisbanen, men gående følger Sarasvej rundt til Kettrup Bjergevej. Her ønsker kommunen så at placere et nyt stistykke langs med Kettrup Bjergevej  ned til Ragnhildsvej, og derfra videre mod Løkken. Det betyder som vist på vedlaget kort at cirka 100 m kommer til at ligge på vores fællesområde helt ude ved Kettrup Bjergevej. Lignende placeringer vil berøre mange andre grundejerforeninger, og kommunen sætter en proces i gang med interessant møde 15. marts for grundejerforeningsbestyrelser, lodsejer møde 8. juni hvor alle vore 115 medlemmer vil blive inviteret, og forventer i august at udgive en såkaldt åstedsberetning, alt sammen som led i en formel ekspropriationsproces.

Naturplejeplan

En opdatering af områdets naturplejeplan forventes lagt på vores hjemmesiden inden for de næste få uger, efter den er forevist Jammerbugt Kommune. Vi fortsætter de store linjer i den strategi der blev fremlagt på generalforsamlingen i 2020. 

Vigtige datoer for 2024 

Husk at sætte kryds i kalenderen 

  • Generalforsamling 6. juli 
  • Naturplejearbejdsdag 14. september
  • …og for de golfspillende medlemmer Ørnbjerg Cup 7. juli

Sluttelig vil vi stadig gerne opfordre medlemmer der har interesse i at deltage i bestyrelsesarbejde til at kontakte formanden eller et af de andre medlemmer

Med venlig hilsen

pbv Peter, formand