Seneste nyheder

Læs de seneste nyheder fra Grundejerforeningen Ørnbjerg.

Read More

For medlemmer

Dette område er forbeholdt medlemmer. Her findes internt information.

Read More

Om foreningen

Her kan du finde mere information om foreningen.

Read More

Nyhedsbrev maj 2021

Kære alle Her er seneste nyt fra bestyrelsen om vores aktiviteter og kommende arrangementer i foreningen : To dyr blev udsat i folden efter planen 17. april af vores dyreholder Viktor Riise. De ser ud til at rives fint i vores fold. Samtidig har vi opdateret informationsbrochuren om naturplejeprojektet, som ligger til fri afhentning i

Read More

Nyheder fra bestyrelsen

Kære alle, Så siger kalenderen at vinteren er forbi og foråret på vej. Vi håber at alle foreningens medlemmer har det godt, at Coronavirus udbredelsen nu snart er på retur og vaccinationsprogrammet vil hjælpe med til at genåbne samfundet. Det er tydeligt at sommerhusene  og vores område har været flittigt brugt også her i vinterhalvåret

Read More

Sidste frist: Grenaffald

Bestyrelsen har af hensyn til foreningens økonomi anmodet sommerhuspedellen om et overslag over flisningen af efterårets grenaffald. For at give sommerhuspedellen mulighed for at vurdere mængderne og dermed prisen er det derfor besluttet, at sidste frist for i år at lægge grenaffald til flisning er mandag, den 7. december. Dette muliggør, at flisningen kan være tilendebragt inden årets udgang.