Seneste nyheder

Læs de seneste nyheder fra Grundejerforeningen Ørnbjerg.

Read More

For medlemmer

Dette område er forbeholdt medlemmer. Her findes internt information.

Read More

Om foreningen

Her kan du finde mere information om foreningen.

Read More

Nyheder fra bestyrelsen

Kære alle, Så siger kalenderen at vinteren er forbi og foråret på vej. Vi håber at alle foreningens medlemmer har det godt, at Coronavirus udbredelsen nu snart er på retur og vaccinationsprogrammet vil hjælpe med til at genåbne samfundet. Det er tydeligt at sommerhusene  og vores område har været flittigt brugt også her i vinterhalvåret

Read More

Sidste frist: Grenaffald

Bestyrelsen har af hensyn til foreningens økonomi anmodet sommerhuspedellen om et overslag over flisningen af efterårets grenaffald. For at give sommerhuspedellen mulighed for at vurdere mængderne og dermed prisen er det derfor besluttet, at sidste frist for i år at lægge grenaffald til flisning er mandag, den 7. december. Dette muliggør, at flisningen kan være tilendebragt inden årets udgang.

Naturplejedag 19. september 2020 i det skønneste sommervejr

Den årlige naturplejedag var begunstiget af nærmest vindstille og dejligt solskin – og hele 19 personer stillede op for at deltage og bidrage kl 10 om formiddagen. Carsten fra naturplejeudvalget gennemgik planerne for dagens arbejde som havde fokus på at fjerne hybenrosebevoksninger mellem Sinnesvej og Sylviavej hhv omkring foreningens arealer ved Sofievej. Buskryddere og ørnenæb

Read More

Naturpleje

Kære alle,  Efter generalforsamlingen har vi alle modtaget afgørelse fra kommunen om at der højst må være fire kreaturer på vores fold, og at afgræsningen skal foregå i sommerhalvåret. For få dage siden har vi også modtaget information fra kommunen om deres rolle i vores naturpleje og jeg citerer:   ”For fremtiden agter kommunen at

Read More