Bestyrelsen og naturplejeudvalget inviterer til naturplejedag den 12. oktober kl. 10-15

Igen i år inviterer bestyrelsen og naturplejeudvalget alle foreningens medlemmer til at deltage i vedligeholdelsen af fællesarealerne, som jo påhviler foreningen. Vi har i år valgt en lørdag så alle, der arbejder, har mulighed for at deltage.

Naturplejeudvalget er så småt kommet i gang med arbejdet med at få lavet kort- og langsigtede planer for vedligeholdelsen. Arbejdslørdagen indgår i den løbende vedligeholdelse, som vi selv kan gøre noget ved. Langsigtede planer vil selvfølgelig blive lagt frem til drøftelse blandt medlemmerne, evt. på en næste års generalforsamling.

På arbejdsdagen vil vi koncentrere os om den nordlige del området øst for Sarasvej mod afgræsningen samt beskæring af pil i det åbne område vest for lunerne. Omfanget afhænger selvfølgelig af hvor mange vi bliver på dagen. Hvis der skulle blive tid til overs vil vi “rydde op” langs stien der forbinder Sarasvej med sletten. De nævnte områder er vist på vedhæftede plan over området.
Mødested på Sarasvej ved område 1 på planen, ud for Sarasvej 48. Her vil en fra naturplejeudvalget lede og fordele arbejdet, afhængig af hvor mange medlemmer der er tilmeldt.

Foreningen vil sørge for forplejning undervejs. Medbring gerne motorsav, buskrydder, ørnenæb mm hvis I har mulighed for det. Vi får endvidere brug for nogle presenninger til at slæbe det afklippede materiale ud til vejene hvor Sommerhuspedellen kan komme til for at flise.

Af hensyn til planlægningen og indkøb af forplejning vil vi gerne have en tilmelding til arbejdsdagen senest den 6. oktober til Carsten Kærgaard, carstenkaergaard@gmail.com eller mobil 24271354.
Angiv venligst om I kan medbringe motorsav, buskrydder eller ørnenæb.

Venlig hilsen
Bestyrelsen og naturplejeudvalget