Referat fra naturpleje arbejdsdag

Kl 10 lørdag den 12 oktober mødtes 19 medlemmer ud for Torstens hus på Sarasvej 46. Vi præsenterede os for hinanden og fik “en lille en”, hvorefter vi delte os i to arbejdshold bevæbnet med motorsave, buskrydder og ørnenæb.

Fredag havde naturplejeudvalget været ude og afmærke hvilke træer der skulle fældes og hvilke pilekrat der burde nedlægges.

Det ene hold, anført af Torsten, arbejdede i skoven ved Sarasvej. Det andet hold arbejdede med at fælde pil på engen. Her var Bent primus motor.

Kl ca. 12 samledes alle til frokost med sandwich samt øl og vand på Torstens terrasse. Humøret var højt, selvom vejret havde været blandet med sol og regn.

Efter frokost fortsatte det imponerende arbejde. Folk var ihærdige og der blev udrettet meget. Et stort arbejde var det at samle og stable alt det materiale, der var skåret ned. Omkring kl 15, var folk godt brugte og vi sagde pænt farvel til hinanden og takkede for en god arbejdsdag.

På Sarasvej er der blevet fjernet udgåede træer og der er blevet stammet op, således der kommer lys ind i underskoven. Træstammer er stablet og grene ligger klar til flisning af Sommerhuspedellen (Jan Sand)

På engen ved lunerne er der fjernet to til tre store områder af pil samt der er ryddet omkring stien ned til lunerne. De afskårne “grene” er stablet og klar til flisning af Jan Sand.

Naturudvalget takker de fremmødte tusind gange for en dejlig dag, hvor der virkelig blev udrettet meget arbejde og samtidig var det en rigtig hyggelig dag.

I øvrigt har vi i uge 41 haft Jan Sand til at knuse/ rydde nogen store området med hybenroser mellem Selmavej og Sofievej.

Naturplejeudvalget