Bestyrelsen og naturplejeudvalget inviterer til naturplejedag lørdag den 18. september kl. 9-12:30 med efterfølgende sandwich og samvær.

Som tidligere år inviterer bestyrelsen foreningens medlemmer til at deltage i vedligeholdelsen af fællesarealerne som annonceret på generalforsamlingen.

Arbejdslørdagen indgår i den løbende vedligeholdelse i henhold til naturplejeplanen.

På arbejdsdagen vil vi koncentrere os om tre områder:

  1. “oprydning” efter knusning af hyben på Ørnbjerg;

Arbejdet vil bestå i at klippe og fjerne de hybengrene der ikke er knust og klippe de sidste hyben ind mod de tilbageværende havtorn, der hvor maskinen ikke kunne komme til. Egnet værktøj vil være buskrydder med savklinge og ørnenæb. 

  • beskæring og fældning af uønsket bevoksning, der breder sig i området nord for folden øst for Sarasvej. Egnet værktøj vil være motorsav, spade, ørnenæb og grensaks.
  • beskæring langs stien i skoven vest for Sarasvej mod Sinnesvej. Egnet værktøj vil være motorsav, ørnenæb og grensaks.

Vi opfordrer til at medbringe handsker, ørnenæb, grensaks, håndsav, buskrydder og evt. og motorsav.

Vi vil lave to arbejdshold, som mødes henholdsvis ved Ørnbjerg og på Sarasvej ved nummer 30. Carsten vil lede hold 1 ved Ørnbjerg og Bent Trangbæk vil lede hold 2 ved Sarasvej. Arbejdsholdene vil blive oplyst til deltagerne senest den 16. september på e-mail.

Foreningen vil sørge for kaffe og vand midt på formiddagen samt sandwich og øl/vand til frokost omkring kl. 12:30 på Sinnesvej 5.

Af hensyn til planlægningen og indkøb af forplejning vil vi gerne have en tilmelding til arbejdsdagen senest mandag den 13. september til Carsten Kærgaard, carstenkaergaard@gmail.com eller mobil 24271354.

Angiv venligst ved tilmeldingen om I medbringer motorsav eller  buskrydder med savklinge.

Vi håber at rigtig mange vil deltage. Det plejer at være en hyggelig dag.

Venlig hilsen

Bestyrelsen