Naturplejedag i Grundejerforeningen Ørnbjerg

– lørdag den 2. september kl. 9-12:30

Bestyrelsen inviterer til naturplejedag med efterfølgende sandwich og samvær.

Som tidligere år inviterer bestyrelsen foreningens medlemmer til at deltage i vedligeholdelsen af fællesarealerne som annonceret på generalforsamlingen.

Arbejdslørdagen indgår i den løbende vedligeholdelse i henhold til naturplejeplanen.

På arbejdsdagen vil vi koncentrere os om en række områder afhængig af antallet af deltagere, bl.a.:

  • Bekæmpelse af pil på de åbne områder, herunder ved den indtørrede lune og Hjertesøen.
  • Bekæmpelse af pil og brombær på stier. Pil primært på trampestien mellem Sinnesvej og Sylviavej. Brombær på stien i læbæltet mellem Sarasvej og Sinnesvej.
  • Fjernelse af broen ved Hjertesøen. Broens forfatning er ikke god, og stien uden om fungerer godt og passer ind i landskabet.
  • Fældning af træer der er væltet ind over stien i læbæltet ved Hjertesøen.
  • Fældning af enkeltstående træer i og ved folden samt ved stien fra Sofiesvej. Samt fjernelse af selvsåede træer i og omkring folden.
  • Bistå Danmarks Naturfrednings Forenings le-eksperter til at fjerne slået græs i folden og evt. andre områder.

Vi opfordrer til at medbringe handsker, ørnenæb, grensaks, buskrydder og evt.  motorsav.

Vi vil lave arbejdshold afhængig af antal deltagere og vi mødes for enden af Sinnesvej, hvor opgaverne gennemgås og fordeles.

Foreningen vil sørge for forfriskning midt på formiddagen samt sandwich og øl/vand til frokost omkring kl. 12:30 på Sinnesvej 31.

Af hensyn til planlægningen og indkøb af forplejning vil vi gerne have en tilmelding til arbejdsdagen senest fredag den 25. august til Peter Bonne Eriksen på mail: peterbonneeriksen@hotmail.com eller sms 21696212.

Angiv venligst ved tilmeldingen om I kan medbringe motorsav eller buskrydder med savklinge.

Vi håber at rigtig mange vil deltage. Det plejer at være en hyggelig dag.

Venlig hilsen

Bestyrelsen