Naturplejedag – tak for sidst!

Lørdag 2. September mødtes hele 32 deltagere til den årlige arbejdsdag på vore fællesarealer. Vi var repræsenteret fra 18 huse og 6 medlemmer fra Jammerbugts afdeling af Danmarks Naturfredningsforening bidrog også. Stor tak til alle!

Vi delte os op i 4 hold med opgaver omkring lunerne og på arealerne ved Sarasvej omkring og i folden. Udrustet med motorsave, buskryddere, ørnenæb og leer blev der gået godt til sagen, kun afbrudt af en kort drikkepause.

Der var højt humør og vi nåede at få fældet rigtig meget af den opvækst og tilvækst der, uden indsats, fører til tilgroning af de lysåbne områder. Alt det afskårne blev samlet i store bunker som vi vil sørge for snarest bliver afhentet.

Vi afsluttede dagen hjemme hos formanden med lidt at spise og drikke, og som billederne viser i det smukkeste – men også blæsende – vejr.

Dejligt at vi som forening kan samles om disse opgaver, og meget prisværdigt at DN år efter år hjælper os.

Hilsen Peter

Formand