Naturvandring og arbejdsdag i grundejerforeningen Ørnbjerg 5. juni 2021

Vejrguderne var med os, da foreningen afholdt to arrangementer på samme dag, nemlig Grundlovsdagen lørdag 5. juni.

Stille og lunt med sol hele dagen. Om morgenen mødtes vi 26 personer fra foreningen med Sigurd Christensen, naturvejleder fra Danmarks Naturfredningsforening i Jammerbugt Kommune ved den udtørrede lune. For nye og meget velkomne medlemmer var det ikke helt let at finde den!!

Sigurd fortalte på turen med stor indsigt om de planter og insekter vi så undervejs, blandt andet også små vanddyr fra Hjertesøen. På grund af den kolde periode i april og maj var der få sommerfugle og orkideerne endnu ikke vokset frem på det sædvanlige sted nord for folden. Alligevel lykkedes det at se den første hedepletvinge og også en kødfarvet gøgeurt i fuld blomst. Også den lille kødædende blomst vibefedt blev fundet mens en gøg kukkede gladeligt lige over hovedet på os.

Mens vi vandrede langs folden på Sarasvej fløj den flotte grønspætte forbi med sit gjaldende ky-ky-ky. Efter et par timer rundede vi af med en kop kaffe og et stykke brød hos formanden. Enighed om at vi har den smukkeste natur omkring os som viste sig fra sin bedste side.

Efter en pause mødtes de fleste igen kl. 13 til naturplejearbejdsdag. Vi var 21 i alt fra foreningen delt i to grupper der bevæbnet med motorsave, buskryddere, ørnenæb og spader gik løs dels i området ved Sofievej og Selmavej og dels i område C ved Sarasvej. Målet var at fjerne hybenroser, specielt efterbehandling efter kampagnen sidste år og tidligere på foråret, samt at fjerne selvsåede træer der ellers hurtigt bliver store og medfører tilgroning.

Vi fik hjælp igen fra Danmarks Naturfredningsforening der stillede med fire mand. Det betød også en indsats med leer mod lysesiv bevoksningen inde i folden.  Det er meget prisværdigt som DN hjælper os med naturplejen!

Efter tre timers hårdt arbejde sluttede vi hos kassereren hvor der vankede kolde drikke og en god snak ovenpå dagens strabadser. Affaldet vil så vidt muligt blive fliset af Sommerhuspedellen her inden sommerferien.Mange tak for den frivillige indsats til alle der bidrog.

hilsen
pbv
Peter