Nyhedsbrev maj 2021

Kære alle

Her er seneste nyt fra bestyrelsen om vores aktiviteter og kommende arrangementer i foreningen :

 • To dyr blev udsat i folden efter planen 17. april af vores dyreholder Viktor Riise. De ser ud til at rives fint i vores fold. Samtidig har vi opdateret informationsbrochuren om naturplejeprojektet, som ligger til fri afhentning i den røde boks ved V-lågen. Viktor har tilbudt os at vi i sæsonen kan købe friske, usprøjtede grøntsager fra hans landbrug i Hune, som han så vil levere direkte til sommerhuset når han alligevel skal forbi vores område og tilse dyrene. Han kan kontaktes herom med bestillinger på mail viktorkriise@gmail.com eller telefon 20767769.
 • Vi har haft en gennemgang af vejenes tilstand med Bdr. Sand. Konklusionen var at tilstanden generelt er god men at afvandingen af grusbelægningen langs især Sinnesvej ikke var i orden. Ideelt set skal vandet kunne løbe ud til begge sider af vejbelægningen for at undgå eller minimere huller. Dette er over tid blevet dårligere og dårligere, og det har betydet mange huller på vejen. Vi har derfor fået gennemført en opretning i form af afretning af rabatterne, i første omgang på den vestligste del af Sinnesvej. Vi vil så følge hvorledes det virker, inden vi tager stilling til fortsættelse i næste budgetår.
 • Knusning af hybenroser finder sted 11. maj i flere af de store partier på fællesområdet langs Sinnesvej med hjælp af Sommerhuspedellen
 • Naturvandring for medlemmer afholdes 5. juni med mødetid kl 7.30 ved den udtørrede lune. Vi har en kyndig naturvejleder Sigurd Christensen fra Danmarks Naturfredningsforening til at guide os rundt i området, og mon ikke det kan lykkes at se flyvende hedepletvinger? Vi forventer at slutte af ca 9.30 med kaffe hos formanden på Sinnesvej 31. Tilmelding til Peter senest 2. juni på mail peterbonneeriksen@hotmail.com eller telefon 21696212
 • Naturplejearbejdsdag også 5. juni fra kl 13 til 16. Opgaver afhængig af hvor mange vi bliver:
  – Klipning af de områder med hyben, der blev ryddet på naturplejedagen i september 2020. Dette er for at svække planterne mest muligt inden sprøjtning. Det vil dreje sig om nye       skud der kan klippes med plæneklipper eller buskrydder.
  – Klipning/opgravning af selvsåede nye træer langs det sydlige hegn til folden. Dette kan klares med ørnenæb og/eller spade.
  – Fælde træer og buske på området mellem Sofievej og Selmavej. Dette vil kræve motorsav og træerne skal slæbes ud til Selmavej for senere fjernelse/flisning.
  – Gå over områder langs Sinnesvej med buskrydder, hvor Sommerhuspedellen har knust hyben den 11. maj.
  – Gå over området med pil nord for grøften ved den Hjertesøen hvor vi ryddede pil i 2019.
  Tilmelding til arbejdsdagen sendes senest den 3. juni til Carsten på telefon 24271354 eller på e-mail carstenkaergaard@gmail.com. Medbring gerne motor plæneklipper, buskrydder, motorsav, spade, ørnenæb, samt personlige værnemidler til eget brug.
  Mødested og arbejdsdeling meddeles når tilmeldinger er i hus. Efter dagens anstrengelser er foreningen vært med en øl eller vand på terrassen hos Carsten, Sinnesvej 5.
 • Flisning af grenaffald og beskæringer finder sted som sædvanlig inden sommerferien dvs i løbet af juni, og materiale bedes anbragt så Sommerhuspedellen nemt kan komme til med traktor og vogn fra hovedvejene eller stikveje til flere huse.
 • Indkaldelse til ordinær generalforsamling 3. juli på Cafe Roligheden udsendes i henhold til vedtægterne senest 3 uger før dagen. Husk at forslag fra medlemmer skal være bestyrelsen i hænde senest 1. juni.
 • Ørnbjerg Cup afholdes 4. juli som sædvanlig på Løkken Golfbane, så golfspillere blandt vore medlemmer: reserver endelig dagen. Detaljer om tilmelding mm følger senere

Med venlig hilsen

pbv Peter