Nyheder fra bestyrelsen

Kære alle,

Så siger kalenderen at vinteren er forbi og foråret på vej. Vi håber at alle foreningens medlemmer har det godt, at Coronavirus udbredelsen nu snart er på retur og vaccinationsprogrammet vil hjælpe med til at genåbne samfundet. Det er tydeligt at sommerhusene  og vores område har været flittigt brugt også her i vinterhalvåret og bidraget til at komme igennem de usædvanlige tider.

Veje og færdsel

Vejene vil blive udbedret generelt inden Påske, og det er efter aftale med vores entreprenør Bdr Sand planen at sikre vandet kan løbe væk  ved at etablere en lille rende langs vejsiderne på de mest udsatte steder. Første etape der behandles på denne måde forventes at blive det øvre stykke af Sinnesvej der trænger mest. Vi vil så se hvorledes det virker inden de næste etaper iværksættes således at omkostningen fordeles over et par år.

Vores trampestier er meget populære, men der er desværre også observeret cykel-/MTB kørsel på dem, hvilket ellers er tydeligt markeret som ikke tilladt på skiltene ved start af disse stier. Vi henstiller til at alle, også de lokale MTB klubber, respekterer dette og at vi selv gerne minder gæster/lejere om det.

Naturpleje

Vi vil i år afholde to naturpleje arbejdsdage for alle medlemmer, nemlig 5. juni og 18. september. Arbejdet disse dage vil igen have fokus på hybenrose bekæmpelse i henhold til planen som Naturplejeudvalget udarbejdede sidste år. Nærmere oplysninger følger når vi nærmer os dagene.

En oversigt og et notat om status på bekæmpelse af hyben bliver lagt på hjemmesiden nu i forbindelse med  dette nyhedsbrev.
Vi vil samtidig opfordre de enkelte husejere til at bekæmpe hyben rundt om husene, der hvor det breder sig ud i fællesarealerne. I den forbindelse kan vi tilbyde at sprøjte nedklippet hyben for den enkelte husejer. Nedklipning kan bedst ske i foråret. Det er muligt at låne foreningens buskrydder, og nedskæringen sker bedst med savklingen. Sprøjtning med glyphosat skal ideelt gøres når de nye skud er omkring 10-15 cm. Aftal nærmere med Carsten fra bestyrelsen som har taget kursus i sprøjteteknik. Naturplejeudvalget har hermed udført sin mission og fremover vil arbejdet foregå via frivilligt arbejde af medlemmerne og med Carsten og Bent Trangbæk som ankerpersoner.

Dyr vil blive udsat 17. april på det indhegnede område øst for Sarasvej i henhold til generalforsamlingsbeslutningen sidste år og kommunens vejledning. Vi får lejlighed til at hilse på vores nye dyreholder, Viktor Riise og alle er velkomne til at kikke forbi på dagen hvor vi regner med at dyrene er på plads ved 11-tiden.

Naturvandring
Den 5. juni om morgenen – før naturpleje arbejdet starter – afholder foreningen en naturvandring. Vi har fået tilsagn fra Danmarks Naturfredningsforening om at stille med en naturvejleder Sigurd Christensen, som på turen vil fortælle om blandt andet de planter og insekter vi ser i området. Vores formand Peter er selvfølgelig også med og håber vi igen ser mange spændende fugle.

Turen vil slutte med en gang formiddagskaffe til deltagerne.

Mere information følger.

Tennis banen ved Sti100/Sarasvej

Tennisbanen vedligeholdes af vores nabogrundejerforening, men spilleadgang ved hjælp af kode til låsen på lågen ind til banen kan fås ved et årsabonnement der koster 300 kr, og som giver spilleret til sommerhusets ejere inkl evt lejere. Anmodning om årsabonnemnt ved henvendelse til hellest41@gmail.com

Kontingent 2021

Opkrævning udsendes snarest og kassereren anmoder om hurtige og rettidige indbetalinger så rykkerskrivelser kan undgås

Generalforsamling

Vi har reserveret det sædvanlige lokale på Camping Roligheden til vores ordinære generalforsamling 3. juli kl 19. Indkaldelse udsendes i henhold til vedtægterne
Mange hilsner

Pbv Peter