Nyhedsbrev – Januar 2020

Kære medlemmer af Grundejerforeningen Ørnbjerg

 • Generalforsamling 2020 vil blive afholdt på Camping Roligheden lørdag 4. juli kl 19. Vi har valgt en lørdag denne gang for at tilgodese ønsker fra medlemmer der har haft svært ved at nå frem om fredagen. Håber på stort fremmøde som sædvanligt. Indkaldelse vil blive udsendt som sædvanligt i henhold til vedtægterne
 • Ørnbjerg Cup golfturnering vil blive afholdt søndag den 5. juli om formiddagen. Vi udsender i god tid tilmeldings informationer mm
 • Naturvandring i Kettrup Bjerge afholdes 23. maj først på dagen. Fokus bliver på både fugle og dyr i området men også insekter og planter. Den nye rødliste over truede arter i Danmark rummer hele 9 sommerfuglearter som vi har i Kettrup Bjerge, mon ikke vi får nogle af dem at se 23. maj inklusive hedepletvingen? Nærmere informationer følger
 • Vores naturplejeudvalg er i fuld gang med at udarbejde en plejeplan for hele området der – med udgangspunkt i lokalplanens bestemmelser – beskriver hvilken tilstand vi stiler efter og hvilke aktiviteter det vil kræve fra foreningens side. Kommunens Team Vand og Natur kommenterer planen, som vil blive forelagt på generalforsamlingen. Vi kan allerede nu oplyse, at der igen i år vil blive en fælles naturplejedag efter sommerferien
 • Vejene er præget af den megen regn i efteråret og hidtil denne vinter. Vi har aftalt med vore entreprenører, at en større udbedringsrunde vil blive gennemført inden sæsonen starter – dvs inden Påske
 • Køerne fra folden langs Sarasvej blev hjemtaget af dyreholderen i begyndelsen af december. På grund af regnen og den høje grundvandstand i området har det efterladt hjulspor, som var umulige at undgå, og vi vil sørge for at den kommende udsætning til foråret foregår så skånsomt som muligt for terrænet og håber på, at det tørrer meget inden da. Kommunens Team Vand og Natur har lovet at deltage i besigtigelse af området for at vi kan fastsætte det rette græsningstryk og identificere små hotspots for hedepletvinge spind, som eventuelt skal frahegnes
 • Bestyrelsen er blevet informeret af Planklagenævnet i klagesagen om kommunens afgørelse om vores afgræsningsprojekt. Klagesagen er rejst af medlemmer uden om bestyrelsen som omtalt i beretningen på sidste års generalforsamling. Citat fra resume af Planklagenævnets afgørelse:
  • AFGØRELSE i klagesag om Jammerbugt Kommunes afgørelse om, at afgræsningsprojekt ved Sarasvej, Løkken er i overensstemmelse efter lokalplanen
  • Jammerbugt Kommune har den 22. marts 2019 truffet afgørelse om, at afgræsning samt opsætning af trådhegn og læskur på matr. nr. 3u, Kettrupgård, Ingstrup, som ligger ved Sarasvej, 9480 Løkken, er i overensstemmelse med lokalplan nr. 25-004, Sommerhusområde, Ørnbjerg,  Kettrup Bjerge, Ingstrup.
  • Planklagenævnet har modtaget en klage over afgørelsen.
  • Planklagenævnet kan ikke give medhold i klagen. Det betyder, at kommunens afgørelse gælder.

        Med denne afgørelse håber bestyrelsen, at der nu falder ro over sagen.

 • In-put til evaluering af første sæson for afgræsningsprojektet modtages gerne jvf opfordringen på sidste års generalforsamling, og de vil indgå, sammen med kommentarer fra kommunens Team Vand og Natur, i bestyrelsens redegørelse til beslutning på den kommende generalforsamling om eventuel fortsættelse af projektet, og forlængelse af afgræsningsaftalen med dyreholder  

Med venlig hilsen

Pbv Peter