Nyhedsbrev – april 2020

Nyhedsbrev April 2020.

Vi håber I er raske og ved godt mod i disse vanskelige tider.

Bestyrelsen har netop mødtes og overvejet, hvordan vi skal tackle Corona situationen i forhold til de planlagte aktiviteter.

Vi har besluttet at udskyde naturvandringen, som var planlagt til den 23. maj, uden ny dato.

Derimod fastholder vi dato for generalforsamlingen 4. juli, med mindre myndighederne beslutter at forlænge nedlukningen, så det også omfatter denne dato. I så fald stiler vi efter at holde generalforsamlingen samme sted og tidspunkt, men 8. august.

Dette er i overensstemmelse med vores vedtægter. Husk at forslag fra medlemmer skal være bestyrelsen i hænde senest 1. juni.
Vi vender tilbage med nyt herom og indkaldelse så snart den endelige dag er fastlagt.

Kontingentet for 2020 er forfaldent per 1. april, men der mangler stadig indbetaling fra mere end 10 medlemmer. Dette giver ekstra arbejde for kassereren, som han meget gerne var foruden og omkostninger for foreningen til at udsende rykkere til de medlemmer, der stadig ikke har oplyst en mailadresse. Husk nu at betale til tiden!

Vi skal have ny dyreholder og har fra Jammerbugt Naturpleje Forening fået anvist en rigtig god person, som gerne vil hjælpe os. Vi vil afvente generalforsamlingens behandling af forslag til at forlænge naturplejeprojektet, før nye dyr sættes ud i folden.

Den megen regn i efteråret frem til februar har slidt meget på vejene og ført til høj grundvandstand, som dog heldigvis er faldet igen. Dræn og grøfter er tjekket og fundet i orden. Der er kørt meget grus og sten på alle vore veje, så de nu er i god stand til højsæsonen.

Som sædvanlig bliver der en runde flisning i løbet af juni, så grenaffald og beskæringer i øvrigt bedes lagt i siden af hovedvejene, så det er let tilgængeligt for Sommerhuspedellen og hans materiel.

Med venlig hilsen
Pbv
Peter