Udskydelse af Grundejerforeningen Ørnbjergs generalforsamling til 8. august 2020

Kære alle,

Regeringens seneste udmelding om forsamlingsforbud betyder at det er meget sandsynligt at vi til den planlagte generalforsamling 4. juli kun har tilladelse til at være 30-50 personer samlet.

Vi håber meget i bestyrelsen at der vil være det sædvanlige store fremmøde med 60-70 personer tilmeldt også i år, og har derfor valgt at udskyde datoen til lørdag 8. august kl. 19 på Camping Rolighed. På dette tidspunkt forventer vi at forsamlingsforbuddet er blevet lempet yderligere, forudsat Corona virus smittetallene tillader det.

Vi vil i henhold til foreningens vedtægter indkalde med dagsorden og bilag senest 3 uger før mødet finder sted. Husk at eventuelle forslag fra medlemmer skal være bestyrelsen i hænde senest 1. juni.

Golfturneringen Ørnbjerg Cup udskydes tilsvarende så den nu afvikles 8. eller 9. august. Nærmere detaljer følger.

Mange hilsner

Pbv Peter