Nyhedsbrev marts 2022

Naturpleje ved afgræsning 

Bestyrelsen har haft et konstruktivt møde med Jammerbugt Kommunes forvaltning som opfølgning på meddelelsen om naturplejeprojektet vi modtog 10. november 2021.

Det blev aftalt med forvaltningens ledelse at indsende dispensationsansøgning om at fortsætte projektet i henhold til reglen herom i bekendtgørelsen om Miljøregulering § 8 stk 3 hvilket nu er sket, og vi afventer svar.

Udskiftning af vandmålere

Vi minder om at vandmålerne i perioden marts til juni bliver udskiftet af Jonstrup Vandværk til nye der bliver fjernaflæst. For at lette arbejdet for smeden der udfører det bedes alle markere hvor målerbrønden er placeret på grunden, jvf meddelelsen herom 3. marts fra vandværket. Smeden efterlader markeringspind til brug for GPS indmåling. Efter sommerferien kan pinden fjernes. 

Vejvedligeholdelse

Vores veje er generelt i god stand men trænger visse steder til udbedring. De vil snarest blive gennemgået sammen med vores entreprenør for at aftale hvor og hvordan indsatsen skal ske inden for rammerne af vores 2022 budget. Den løsning der sidste år blev anvendt på det øverste vestlige stykke af Sinnesvej har vist sig at virke udmærket, og vil blive brugt igen hvor entreprenøren anbefaler det.

pbv

hilsen Peter