Nyhedsbrev maj 2022

Kære alle,

Så er højsæsonen tæt på og her er seneste nyt fra bestyrelsen:

Årets første flisning finder sted inden sommerferien. I bedes placere grenaffald og beskæringer i bunker langs hovedvejene så Sommerhuspedellen kan komme til med sin vogn. Flere steder ligger affaldet så det ikke kan nås.

Vejene er i rimelig stand – nok som følge af det tørre vejr de sidste par måneder. Vi har aftalt med vores entreprenør at nødvendige udbedringer finder sted de næste uger baseret på de gode erfaringer fra sidste års kampagne.

Årets ordinære generalforsamling afholdes på Galleri Munken lørdag 2. Juli. Forslag fra medlemmer skal i henhold til vores vedtægter være bestyrelsen i hænde senest 1. Juni. Indkaldelse til generalforsamlingen udsendes senest 3 uger før den afholdes.

Jammerbugt Kommune har gennemført en nabohøring af udkast til dispensation for fortsættelse af vores naturpleje projekt ved afgræsning. Vi afventer resultatet heraf.

Sædvanen tro arrangerer vi naturplejearbejdsdag. I år bliver det efter sommerferien. Dato vil blive meddelt i god tid forinden.

Hilsen pbv

Peter Bonne Eriksen

Formand