Nyhedsbrev – Marts 2023

Kære alle

Så er foråret på trapperne, selv om kulden og sneen er over os disse dage, og vi kan fra bestyrelsen informere om følgende:

Veje og stier

Vi har fået afklaret med Nordjyllands Politi og Jammerbugt Kommune at der ikke kan sættes skilte op med 20 km/t påbud på vore veje. Det vil ikke kunne håndhæves og vil kræve hastighedsregulerende foranstaltninger som ikke er praktisk muligt, Vi bevarer vore nuværende 30 km/t skilte og opfordrer stadig alle til at køre langsomt og passe på vejene.

Vi har entreret med ny entreprenør, Casper Jensen, som har anskaffet nyt udstyr til vedligehold af vejene. Foreløbigt er Sarasvej blevet udbedret og vi afventer om resultatet er tilfredsstillende før vi aftaler videre om fremtidig entreprenør til arbejdet.

Snevejret for få dage siden betød meget sne på vore veje og vi fik Jens Albertsen til at køre med sin traktor for at sikre fri passage her til weekenden.

Jammerbugt Kommune afholder fællesmøde for sommerhusejerne i kommunen i Blokhus lørdag 25. Marts hvor et af emnerne er forlængelse af Sti 100 mellem Blokhus og Løkken. Vi har gentaget vores holdning at cykelruten bør ledes uden om vores veje og stier. Der forventes senere en egentlig høring blandt de berørte grundejerforeninger og gennemførelse af tiltag forventes først indledt i 2024

Naturpleje og fællesarealer

Vores nuværende dyreholder Viktor Riise for køerne på folden ved Sarasvej har meddelt os at han fremover satser på heste til sine naturplejeprojekter. Vores generalforsamlingsbeslutning gælder for kvæg, ligesom den dispensation kommunen har meddelt os kun nævner kvæg. Vi arbejder følgelig på at finde alternativ dyreholder der er villig til at hjælpe os med at udsætte kvæg i henhold til dispensationen som vi modtog før generalforsamlingen i 2022.

Bestyrelsen er blevet opmærksom på at der er foregået jordarbejde på fællesområdet mellem Selmavej og Sinnesvej, men vi er ikke klar over hvem der har stået for det og til hvilket formål. Hvis der blandt medlemmerne er kendskab hertil modtager vi meget gerne oplysninger herom. Foto af det berørte område er vedhæftet.

Ny affaldsordning

Vi nærmer os tidspunktet hvor den nye affaldsordning bliver sat i værk. Der er endnu ikke meddelt en dato for vores område men det står fast at hvert hus modtager to dobbeltkammer beholdere i plast. Der vil ikke blive krav om afskærmning men bestyrelsen har undersøgt muligheden for anskaffelse af skjuler til beholderne. Hos Tømmergården XL Byg i Hune er der i udstillingslokalet vist et sådant renovationsskjul der vil kunne passe til dimensionerne af affaldsbeholderne. Prisen for det viste selvbyggersæt med en bredde på 194 cm i imprægneret træ vil være i størrelsesordenen 2000 kr excl moms.

Datoer til kalenderen

Naturvandring vil finde sted lørdag 27. Maj med formanden som leder.

Nærmere info om mødested, tidspunkt og tilmelding følger senere

Husk generalforsamling lørdag 1. juli kl 19.

Indkaldelse følger i henhold til vedtægter

Naturplejedag bliver i år lørdag 2. september og vi forventer igen deltagelse af Danmarks Naturfredningsforenings jammerbugt Kommune afdeling

Med venlig hilsen

Bestyrelsen