Invitation til naturplejedag lørdag den 19. september kl. 10-15

Bestyrelsen og naturplejeudvalget inviterer til naturplejedag lørdag d. 19. september.

Igen i år inviterer bestyrelsen og naturplejeudvalget alle foreningens
medlemmer til at deltage i vedligeholdelsen af fællesarealerne, som
annonceret på generalforsamlingen.
Arbejdslørdagen indgår i den løbende vedligeholdelse i henhold til
naturplejeplanen og plejer at være en hyggelig dag.