Naturpleje

Kære alle, 

Efter generalforsamlingen har vi alle modtaget afgørelse fra kommunen om at der højst må være fire kreaturer på vores fold, og at afgræsningen skal foregå i sommerhalvåret. For få dage siden har vi også modtaget information fra kommunen om deres rolle i vores naturpleje og jeg citerer:  

”For fremtiden agter kommunen at foretage et årligt tilsyn på arealerne i jeres område. Foreningen er vejledt om græsningsperiode, passende græsningstryk og generelt om rammerne for afgræsning – alt sammen for, at I herfra kan løfte opgaven om en eventuel græsning på arealet, på egen hånd. Herudover mener kommunen at I som forening, qua tidligere vejledning og information, er klædt på til selv at forestå naturpleje, arbejdsdage osv. i fremtiden.”

Det betyder at vi selv, og for afgræsningens vedkommende sammen med dyreholder, skal stå for de praktiske forhold omkring naturplejen.

Det kan vi sagtens klare, og vi har i bestyrelsen vedtaget at vente med udsætning af dyr til foråret 2021, således at vi får en fuld sæson i stedet for blot nogle uger, og også god tid til at få de forskellige praktiske forhold på plads. 

Naturplejedagen 19. september nærmer sig nu med hast – husk tilmelding senest 15. september til Carsten, mail
carstenkaergaard@gmail.com eller mobil 24271354 

Mange hilsner pbv 

Peter