Naturplejedag 19. september 2020 i det skønneste sommervejr

Den årlige naturplejedag var begunstiget af nærmest vindstille og dejligt solskin – og hele 19 personer stillede op for at deltage og bidrage kl 10 om formiddagen. Carsten fra naturplejeudvalget gennemgik planerne for dagens arbejde som havde fokus på at fjerne hybenrosebevoksninger mellem Sinnesvej og Sylviavej hhv omkring foreningens arealer ved Sofievej. Buskryddere og ørnenæb blev flittigt anvendt, og store affaldsbunker ved Sofievej og Sylviavej er vidnesbyrd om den kæmpeindsats der blev ydet. Vi får dem fjernet snarest muligt.

Midt på dagen var der en kort frokostpause i højt humør.

Tusind tak til alle de fremmødte og naturplejeudvalget for at planlægge – der bliver med stor sikkerhed sådan en dag igen næste år. Pbv Peter